Lirik Lagu Allah Is Enough For Me – Yusuf Islam

Kad u jami osvanu
i tamnice dopa’nu
Jusuf lijepi uzdahnu
Dosta mi je Allah moj!

Tiridžije žeđ nose
kofu praznu donose
nad jamu se nadnose.
Dosta mi je Allah moj!

Dokaz i san usnije,
prođu teške godine
do teobe njezine.
Dosta mi je Allah moj!

Eto dana radosnog
i mog babe kaharnog
i devleta rahatnog.
Dosta mi je Allah moj!

Svaka noć sad dan rodi
Allah muku providi,
svemu kraj se nahodi.
Dosta mi je Allah moj!

Hasta traži dermana,
asker svoga sultana,
ašik dragog insana.
Dosta mi je Allah moj!